Εκτύπωση

Με ποιον έχετε να κάνετε;

Ποιοι είμαστε;

Πληροφορίες για τους πελάτες μας

Πληροφορίες & στοιχεία της εταιρείας

UNITEMARKETS LTD

Οδός Χρυσάνθου Κοκογιάννη 33 V7
8510 Κούκλια | Πάφος
Κύπρος

Διοίκηση & Μέτοχοι

κ. Thomas Stallinger & κα Nina Stallinger

Μητρώο εταιρείας: ΗΕ 432835
Αριθμός ΦΠΑ: CY 10432835L

E-mail: office@unite-markets.com

Web: www.unite-markets.com

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας παραπάνω.

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Πηγές εικόνας::

Ⓒ Shutterstock
Ⓒ Thomas Stallinger
Ⓒ Nina Stallinger
Ⓒ Ella Stallinger